Dane - informácie

Dane sú povinné platby, ktoré musia ľudia platiť štátu. Priamo za daň však nič nedostaneme. Štát ich používa na zabezpečenie svojich funkcií t.j. armáda, polícia, súdy, školstvo, kultúra..... To všetko sú veci, ktoré štát z našich daní platí.

Dane môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií. Najčastejšie sa používa delenie na priame a nepriame. Toto vyjadruje spôsob, akým sa dane dostanú od nás k štátu.

Priame dane: Tieto dane platíme priamo štátu z nášho príjmu. Najvýznamnejšou je daň z príjmu. Jej sadzba je momentálne 19 percent. Každý tak platí 19 percent z daňového základu ( príjmy – výdavky ) s tým, že fyzické osoby majú nárok na nezdaniteľnú čiastku, ktorú zdaňovať nemusia. Jej výška je v roku 2009 cca. 4 000 EUR. Od roku 2004 máme rovnú daň. Pri zdaňovaní rovnou daňou platí každý daň 19% bez ohľadu na výšku svojich príjmov ( v tom spočíva jej rovnosť ). Neznamená to však, že všetci platia rovnako. Ten kto zarobí 100 000 EUR zaplatí 19 000 eur a ten kto zarobí 10000 EUR iba 1900.

Daň sa priznáva v daňovom priznaní na konci roka ( pre zamestnancov je povinný vysporiadanie urobiť zamestnávateľ, ak o to požiadajú )

Nepriame dane: Nepriame dane platíme vtedy, keď kupujeme tovary a služby, ktoré sú takto zdaňované. Z hľadiska príjmov štátu je najdôležitejšia DPH. Daň z pridanej hodnoty má jednotnú sadzbu vo výške 19%. Platíme ju pri nákupoch v obchodoch, reštauráciách a vzťahuje sa na všetky produkty okrem tých, ktoré sú od nej oslobodené. Oslobodené sú najmä vzdelávanie, zdravotníctvo, banky, poisťovne, pošta... atď. Pri bežnom nákupe v obchode tak z veci ktorá stojí napr. 119 EUR zaplatíme obchodníkovi 100 EUR a 19 EUR obchodník odvedie z celej sumy štátnemu rozpočtu.

Spotrebné dane. Spotrebnými daňami sa zdaňuje spotreba vybraných produktov. Poznáme dane z liehu, tabaku, piva, vína. Tieto dane sú taktiež zahrnuté do výslednej ceny tovaru.

To znamená, že štát zdaňuje občanov bez toho aby si to mnohí uvedomovali prakticky 2 razy. Prvý krát pri výplate ( zárobku, príjme ) a následne potom keď si niečo kúpime v obchode. Sadza je v oboch prípadoch 19 %. Takže suma sumárum je to viac ako si bežní ľudia myslia.


Tiež by Vás mohlo zaujímať:

Viac informácií získate na www.uctodane.sk